logotype
 • image1 Zapewniamy to czego chory człowiek oczekuje i pragnie..
 • image2 ..troskliwą opiekę, zrozumienie, życzliwość, cierpliwość i uśmiech..
 • image3 ..tym staramy się wyróżnić spośród innych placówek tego typu.

Kryteria które powinien spełniać pacjent kierowany do stacjonarnej przewlekłej wentylacji w ZOL dla Pacjentów wentylowanych mechanicznie „Serdeczna Troska“

 

 U każdego Pacjenta konieczne jest wykonanie badań w kierunku nosicielstwa szczepów wieloopornych:
- pałeczek jelitowych wytwarzających B-laktamazy typu ESBL,  karbapenemazy t.KPC, MBL, OXA-48
- VRE
- szczepów MRSA

Ponadto:

 1. Chory trwale niezdolny do samodzielnego oddychania i nie rokujący w dającym się przewidzieć czasie odłączenia od respiratora,
 2. Stabilny oddechowo - nie może wymagać zaawansowanych trybów wentylacji,
 3. FiO2 nie wyższe niż 0,3
 4. Stabilny hemodynamicznie - nie może wymagać amin presyjnych ani żadnych leków podawanych drogą dożylną,
 5. Pacjent powinien mieć ukończoną diagnostykę i zakończone leczenie szpitalne,
 6. W chwili przekazania do ZOL nie może mieć czynnej infekcji, ani wymagać leczenia antybiotykami,
 7. Powinien mieć aktualne (nie starsze niż 7 dni) zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej i aktualne (jałowe) posiewy,
 8. Pacjent wentylowany inwazyjnie powinien mieć założoną i wygojoną tracheostomię. Bezpośrednio przed przekazaniem pacjenta do ZOLu wskazana świeża wymiana rurki tracheostomijnej,
 9. Pacjent wymagający żywienia dojeltowego powinien mieć założony PEG,
 10. Jeśli ma odleżyny nie mogą one wymagać opracowania chirurgicznego,
 11. Pacjent nie powinien mieć zdiagnozowanej choroby nowotworowej
 12. Minimalna waga dziecka wentylowanego mechanicznie przyjmowanego do ZOL to 8kg
 13. Karta kwalifikacji pacjenta do wentylacji mechanicznej <- Kliknij aby pobrać

 

 

Pacjent przebywający w ZOL ponosi koszty socjalne pobytu - celem ustalenia wysokości opłaty miesięcznej należy skontaktować się z sekretariatem ZOL tel.nr 12 6408080 fax 12 6408181

Pacjent musi wyrazić zgodę na umieszczenie w ZOL, w przypadku braku takiej zgody wymagane jest postanowienie sądu o umieszczeniu pacjenta w ZOL lub informacja o złożeniu takiej dokumentacji w sądzie

Po przesłaniu skierowania pacjenta do wentylacji w ZOL lekarz anestezjolog z ZOL skontaktuje się z zespołem leczącym. Przed zakwalifikowaniem pacjenta do przyjęcia poprosi o przesłanie do ZOL karty informacyjnej pacjenta z aktualnego leczenia. Po zapoznaniu się z kartą informacyjną i ustaleniu czy pacjent spełnia kryteria przyjęcia do ZOL, lekarz anestezjolog ZOL zakwalifikuje pacjenta i ustali termin przyjęcia.

2024  Serdeczna Troska