logotype
 • image1 Zapewniamy to czego chory człowiek oczekuje i pragnie..
 • image2 ..troskliwą opiekę, zrozumienie, życzliwość, cierpliwość i uśmiech..
 • image3 ..tym staramy się wyróżnić spośród innych placówek tego typu.

Opieka paliatywna to całościowa, wszechstronna opieka nad pacjentami cierpiącymi z powodu nieuleczalnych i postępujących chorób, w końcowym okresie ich życia. Opieka ta ma na celu szeroko pojętą poprawę jakości życia zarówno samego pacjenta jak i jego rodziny oraz bliskich. Swoim zakresem obejmuje ona zwalczanie bólu, łagodzenie objawów somatycznych towarzyszących chorobie, pomoc psychologiczną oraz duchową. Jest to świadczenie specjalistyczne, oparte na pracy i doświadczeniu wykwalifikowanej kadry medycznej, której trzon stanowi zespół interdyscyplinarny, specjalnie przygotowany do opieki nad chorym umierającym.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą:

 • Lekarze specjaliści
 • Personel pielęgniarski
 • Fizjoterapeuci
 • Terapeuci zajęciowi
 • Psycholodzy
 • Kapelan

Osobami, które kwalifikują się do opieki w oddziale stacjonarnym są w szczególności:

 • Pacjenci, którzy cierpią z powodu nieuleczalnej i postępującej choroby
 • Pacjenci u których występują trudności bądź całkowita niemożność opanowania dolegliwości w warunkach domowych lub chorzy, których rodziny z różnych względów są niewydolne opiekuńczo
 • Pacjenci, którzy wyrazili świadomą zgodę na objęcie opieką paliatywną

Głównym zadaniem opieki paliatywnej jest:

 • Zwalczanie bólu trudnego do opanowania
 • Leczenie objawowe dolegliwości somatycznych
 • Pielęgnacja chorego
 • Łagodzenie cierpienia – wsparcie psychologiczne i duchowe
 • Edukacja zdrowotna pacjentów oraz ich bliskich
 • Wsparcie rodziny w okresie choroby i osierocenia

Przyjętym pacjentom zapewniamy całodobową opiekę lekarsko -pielęgniarską. 

* * *

WYKAZ CHORÓB, W KTÓRYCH UDZIELANE SA ŚWIADCZENIA GWARANTOWANE Z ZAKRESU OPIEKI PALIATYWNEJ (Dz.U. poz. 1347 - załacznik do rozp. MZ z dnia 29 października 2013 roku)

Osoby dorosłe:

1.  Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV) - kod ICD-10: B20-B24
2.  Nowotwory - kod ICD-10: C00-D48
3.  Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego - kod ICD-10: G09
4.  Układowe zaniki pierwotne zajmujące OUN – kod ICD-10: G10-G13
5.  Kardiomiopatia – kod ICD-10: I42-i43
6.  Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej – kod ICD-10: J96
7.  Owrzodzenie odleży nowe – kod ICD-10: L89 

* * *

Warunkiem objęcia pacjenta opieką paliatywną jest:

 • Posiadanie wskazań medycznych, potwierdzonych przez lekarza kierującego pacjenta do opieki (skierowanie do oddziału opieki paliatywnej)
 • Informacja o ukończonym leczeniu przyczynowym
 • Zgoda pacjenta (lub prawnego opiekuna) na ten rodzaj opieki, wyrażona na piśmie
 • Dokument potwierdzający prawo do korzystania ze świadczeń (kserokopia)
 • Dokumentacja medyczna z leczenia szpitalnego, tj.: karty informacyjne, wyniki badań diagnostycznych, wyniki konsultacji itp. (kserokopie)
 • Posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości pacjenta (kserokopia)

Ostateczną decyzję o przyjęciu pacjenta do opieki paliatywnej podejmuje lekarz na oddziale, po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną oraz samym pacjentem. Jeżeli kwalifikacja przebiegnie pozytywnie, ustalony zostaje termin przyjęcia.

Oferujemy Państwu 22 miejsca, w pokojach 2-osobowych, w placówce ZOL Serdeczna Troska os. Złotej Jesieni 5.

 

Pacjent nie ponosi żadnych opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w opiece paliatywnej - całość opieki finansowana jest w ramach umowy z NFZ.

Dokumenty do pobrania znajdują się pod TYM adresem

 

 

 

2024  Serdeczna Troska