logotype
  • image1 Zapewniamy to czego chory człowiek oczekuje i pragnie..
  • image2 ..troskliwą opiekę, zrozumienie, życzliwość, cierpliwość i uśmiech..
  • image3 ..tym staramy się wyróżnić spośród innych placówek tego typu.

 

Informujemy, że w placówce pomieszczenia ogólnodostępne i teren wokół budynku objęte są monitoringiem wizyjnym, co wiąże się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Dodatkowo na Oddziałach Intensywnej Opieki w pokojach łóżkowych może być stosowany monitoring dla obserwacji i zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów w procesie leczenia.

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Serdeczna Troska Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 5A, 31-989 Kraków, REGON: 356119834, NIP: 6751249766, KRS: 0000102100. Możecie Państwo skontaktować się z nami przez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonicznie pod numerem 12 640 80 80  lub listownie na adres siedziby.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych za pomocą adresu e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres siedziby podany powyżej.

Wszystkie dane rejestrowane przez system monitoringu wizyjnego są dostępne przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli nagrania obrazu stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po tym terminie dane są automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

System monitoringu jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pracowników oraz ochrony mienia, a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić spółkę na szkodę. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku pracowników - na postawie art.22² § 1 Kodeksu pracy.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnianie firmie świadczącej usługi ochrony mienia oraz organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, natomiast nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie przez Państwa danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne dla możliwości przebywania na terenie placówki. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do zgłoszenia sprzeciwu – na podstawie i w granicach wskazanych w RODO, co oznacza, że realizacja tych praw może podlegać ograniczeniu. Realizacja praw może związać się także z koniecznością przedstawienia nam dodatkowych informacji o sytuacjach, w których mogli się Państwo znaleźć w obszarze działania systemu monitoringu. Może to obejmować okresy czasu lub sytuacje, szczegóły ubioru i inne informacje niezbędne do zidentyfikowania właściwego fragmentu nagrania. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych naruszało przepisy prawa.

 

 

v. 20190415

2021  Serdeczna Troska