logotype
  • image1 Zapewniamy to czego chory człowiek oczekuje i pragnie..
  • image2 ..troskliwą opiekę, zrozumienie, życzliwość, cierpliwość i uśmiech..
  • image3 ..tym staramy się wyróżnić spośród innych placówek tego typu.

I Małopolski Kongres Wentylacji i Opieki Długoterminowej

 

Zarząd Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie - Serdeczna Troska

mają zaszczyt zaprosić na

 

I Małopolski Kongres Wentylacji  i Opieki Długoterminowej

 

Miejsce: SROMOWCE NIŻNE (u podnóża Trzech Koron)

 

Termin: 3-4.10.2014r.

 

Tematy wiodące:

1. Aspekty prawne wentylacji i opieki długoterminowej

2. Rola Zakładów opiekuńczo - leczniczych dla chorych wentylowanych w strukturze służby zdrowia

3. Wentylacja długoterminowa w domu i w zakładzie opiekuńczo leczniczym

4. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe w opiece długoterminowej

5. Rany przewlekłe – profilaktyka, pielęgnacja

 

Jest nam bardzo miło poinformować,iż Patronat Honorowy nad Kongresem objęli:

Barbara Bulanowska – Dyrektor Małopolskiego Oddziału NFZ

Prof. Jerzy Wordliczek -Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Prof. Dr hab. Andrzej Matyja – Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Mgr Stanisław Łukasik – Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

Serdecznie zapraszamy!

2020  Serdeczna Troska