logotype
  • image1 Zapewniamy to czego chory człowiek oczekuje i pragnie..
  • image2 ..troskliwą opiekę, zrozumienie, życzliwość, cierpliwość i uśmiech..
  • image3 ..tym staramy się wyróżnić spośród innych placówek tego typu.

Prośba o wsparcie

Prośba o rzeczowe lub finansowe wsparcie dla zakładów

opiekuńczo - leczniczych Serdeczna Troska

w ramach walki z koronawirusem COVID-19

 

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

z uwagi na ogromne zagrożenie epidemiologiczne i problemy z dostępem i wyposażeniem  w podstawowe środki ochrony indywidualnej dla lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów   i pozostałych pracowników zwracamy się z apelem o wsparcie rzeczowe lub finansowe dla naszych placówek.

 

Głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa personelowi i należytej opieki nad pacjentami, co jest możliwe poprzez zakup niezbędnych środków ochrony do dalszej pracy w  stanie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19

Bardzo pilnie potrzebujemy jednorazowy sprzęt: maski ochronne, rękawiczki ochronne,  fartuchy ochronne, okulary ochronne, środki do dezynfekcji powierzchni.

Nasz apel i prośbę kierujemy do Wszystkich, do przedsiębiorców i osób prywatnych, którzy mogą wesprzeć nas w tak trudnym czasie.

Wszystkie zebrane środki finansowe zostaną przekazane na zakup  jednorazowego sprzętu  ochrony osobistej  i środków do dezynfekcji.

Osoby mogące przekazać dary rzeczowe prosimy o kontakt telefoniczny 12 640-80-80,

Wsparcie finansowe prosimy  kierować na konto bankowe:

 Fundacja Serdecznej Troski na rzecz osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku

nr rachunku bankowego:  29 10202892 0000 5602 0235 7127

 z dopiskiem : darowizna –  covid-19

 

Będziemy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc.

W imieniu Zarządu Spółki

Lucyna Targosz-Pitala

2024  Serdeczna Troska