logotype
  • image1 Zapewniamy to czego chory człowiek oczekuje i pragnie..
  • image2 ..troskliwą opiekę, zrozumienie, życzliwość, cierpliwość i uśmiech..
  • image3 ..tym staramy się wyróżnić spośród innych placówek tego typu.

Zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej objęci mogą być pacjenci ubezpieczeni w NFZ, którzy jednocześnie posiadają odpowiednie warunki domowe i rodzinę/opiekunów przeszkolonych w zakresie obsługi aparatury medycznej, pielęgnacji i udzielania pierwszej pomocy - wszystko to, aby zapewnić choremu odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas stosowania terapii.

Aby pacjent wentylowany mechanicznie mógł zostać objęty opieką zespołu długoterminowej opieki domowej, konieczne jest skierowanie wystawione przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii w oddziale szpitalnym, oraz spełnienie dwóch warunków:

  • chory musi mieć zakończone i udokumentowane leczenie przyczynowe
  • chory musi być w pełni zdiagnozowany, mieć wykonane wszelkie niezbędne badania które uzasadniają rozpoznanie i potwierdzają iż jedyną możliwą terapią jest wentylacja mechaniczna.

Dodatkowo do skierowania należy dołączyć kartę informacyjną leczenia szpitalnego.

Pacjenci, którzy są wentylowani mechanicznie w warunkach domowych nie mogą jednocześnie być objęci opieką:

  • pielęgniarską opieką długoterminową
  • opieką pielęgniarki środowiskowej
  • paliatywną i hospicyjną

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00 pod numerami telefonów:

12 640 80 80

Zapewniamy pełne wsparcie i nowoczesną aparaturę !

2024  Serdeczna Troska